به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!
استفاده غیر تجاری
img-survey

فرم نظرسنجی مسافران

1- آیا با شروع فعالیت سایت موافق هستید؟

2- آیا از عملکرد سایت راضی هستید؟

3- شما از کدام مرورگر استفاده می کنید؟

4- میزان رضایت خود از خدمات ما به مشتری را از ۱ تا ۵ نمره دهید؟

5- به طور کلی، آیا از محصولات/ خدمات ما راضی هستید؟