به ما ملحق شو!
تماس با ما!
ما رو دنبال کن!
استفاده غیر تجاری

تهران

IR,Tehran
تهران

17.57°C

(مقداری ابری)
فشار هوا 1015
رطوبت 29 %
سرعت باد 2.35 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

19.03°C

17.62°C

شنبه ۰۱ باران کم

20.7°C

19.61°C

شنبه ۰۱ مقداری ابری

23.02°C

21.98°C

یکشنبه ۰۲ نیمه ابری

26.4°C

26.4°C

بوشهر

IR,Bushehr
بوشهر

24.2°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1009
رطوبت 61 %
سرعت باد 1.72 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

24.48°C

24.52°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.37°C

25.32°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.56°C

25.66°C

شیراز

IR,Shiraz
شیراز

10.48°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1017
رطوبت 72 %
سرعت باد 2.12 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

13.24°C

12.11°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

15.45°C

14.59°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

15.78°C

14.98°C

کرمان

IR,Kerman
کرمان

5.68°C

(باران کم)
فشار هوا 1014
رطوبت 96 %
سرعت باد 4.91 m/s
جمعه ۳۱ مقداری ابری

5.55°C

2.53°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

10.55°C

8.73°C

شنبه ۰۱ ابری

12.81°C

11.27°C

کرمانشاه

IR,Kermanshah
کرمانشاه

12.64°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1014
رطوبت 43 %
سرعت باد 0.84 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

11.9°C

10.4°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

12.42°C

11.39°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

14.32°C

13.22°C

قم

IR,Qom
قم

19.53°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1012
رطوبت 28 %
سرعت باد 2.42 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

18.76°C

17.4°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

22.85°C

21.95°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

24.84°C

23.98°C

قزوین

IR,Qazvin
قزوین

11.22°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1016
رطوبت 56 %
سرعت باد 2.09 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

16.71°C

15.14°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

16.7°C

15.81°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

19.17°C

18.53°C

سمنان

IR,Semnan
سمنان

13.75°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1016
رطوبت 51 %
سرعت باد 0.83 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

15.64°C

14.23°C

شنبه ۰۱ ابری

19.23°C

17.94°C

شنبه ۰۱ باران کم

20.44°C

19.35°C

یزد

IR,Yazd
یزد

10.57°C

(باران کم)
فشار هوا 1015
رطوبت 78 %
سرعت باد 1.21 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

14.2°C

12.96°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

19.12°C

17.87°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

20.91°C

19.94°C

تبریز

IR,Tabriz
تبریز

13.81°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1016
رطوبت 43 %
سرعت باد 0.66 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

16.17°C

14.99°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

17.93°C

16.82°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

20.71°C

19.44°C

استان ایلام

IR,Ilam Province
استان ایلام

15.67°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1012
رطوبت 41 %
سرعت باد 2.16 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

15.23°C

13.75°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

17.01°C

15.78°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

19.27°C

18.06°C

شهرکرد

IR,Shahr-e Kord
شهرکرد

8.47°C

(نیمه ابری)
فشار هوا 1017
رطوبت 76 %
سرعت باد 0.42 m/s
جمعه ۳۱ مقداری ابری

10.55°C

9.44°C

شنبه ۰۱ ابری

11.21°C

10.03°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

12.08°C

10.96°C

رشت

IR,Rasht
رشت

15.24°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1013
رطوبت 75 %
سرعت باد 1.51 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

15.26°C

14.9°C

شنبه ۰۱ ابری

18.18°C

17.86°C

شنبه ۰۱ باران کم

16.49°C

16.02°C

مشهد

IR,Mashhad
مشهد

13.93°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1017
رطوبت 57 %
سرعت باد 4.01 m/s
جمعه ۳۱ نیمه ابری

13.99°C

12.46°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

16.27°C

14.94°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

19.52°C

18.31°C

کیش

IR,Kish
کیش

23.54°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1009
رطوبت 77 %
سرعت باد 7.01 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

24.48°C

24.79°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

24.77°C

24.95°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.14°C

25.35°C

قشم

IR,Qeshm
قشم

22.38°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1009
رطوبت 76 %
سرعت باد 3.72 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

23.95°C

24.23°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

24.55°C

24.91°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.63°C

25.89°C

دبی

AE,Dubai
دبی

23.68°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1010
رطوبت 71 %
سرعت باد 4.64 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

24.83°C

24.88°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.45°C

25.51°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.92°C

25.93°C

استانبول

TR,Istanbul
استانبول

17.71°C

(باران کم)
فشار هوا 1000
رطوبت 58 %
سرعت باد 1.53 m/s
جمعه ۳۱ نیمه ابری

12.17°C

11.32°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

12.49°C

11.7°C

شنبه ۰۱ باران کم

11.18°C

10.7°C

آنتالیا

TR,Antalya
آنتالیا

18.75°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1005
رطوبت 59 %
سرعت باد 1.76 m/s
جمعه ۳۱ مقداری ابری

18.08°C

18.14°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

18.45°C

18.36°C

شنبه ۰۱ مقداری ابری

18.46°C

18.29°C

پکن

CN,Beijing
پکن

14.05°C

(ابرهای پراکنده)
فشار هوا 1010
رطوبت 31 %
سرعت باد 2.2 m/s
جمعه ۳۱ ابری

18.54°C

17.02°C

شنبه ۰۱ ابری

14.69°C

13.65°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

17.25°C

16.28°C

شانگهای

CN,Shanghai
شانگهای

12.06°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1014
رطوبت 85 %
سرعت باد 1.66 m/s
جمعه ۳۱ ابری

16.1°C

15.15°C

شنبه ۰۱ باران کم

17.13°C

17.3°C

شنبه ۰۱ ابری

14.55°C

14.1°C

بانکوک

TH,Bangkok
بانکوک

30.16°C

(مقداری ابری)
فشار هوا 1007
رطوبت 75 %
سرعت باد 5.31 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

30.45°C

35.63°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

30.37°C

35.19°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

30.61°C

36.29°C

ایروان

AM,Yerevan
ایروان

15.52°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1013
رطوبت 33 %
سرعت باد 2.72 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

16.23°C

14.98°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

16.35°C

15.27°C

شنبه ۰۱ باران کم

19.65°C

18.66°C

جاکارتا

ID,Jakarta
جاکارتا

26.41°C

(ابری)
فشار هوا 1008
رطوبت 88 %
سرعت باد 0.29 m/s
جمعه ۳۱ باران کم

26.72°C

29.45°C

شنبه ۰۱ باران کم

26.82°C

29.86°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

28.13°C

32.11°C

مکه

US,Mecca
مکه

32.35°C

(مقداری ابری)
فشار هوا 1010
رطوبت 17 %
سرعت باد 1.68 m/s
جمعه ۳۱ ابری

29.75°C

27.94°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

28.87°C

27.36°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

27.32°C

26.55°C

کربلا

IQ,Karbala
کربلا

26.92°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1009
رطوبت 22 %
سرعت باد 3.34 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

27.66°C

26.45°C

شنبه ۰۱ ابرهای پراکنده

29.17°C

27.72°C

شنبه ۰۱ نیمه ابری

31.46°C

29.38°C

دوحه

QA,Doha
دوحه

24.84°C

(آسمان صاف)
فشار هوا 1010
رطوبت 58 %
سرعت باد 3.72 m/s
جمعه ۳۱ آسمان صاف

23.56°C

23.49°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.05°C

24.94°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

25.64°C

25.64°C

سوفیه

BG,Sofia
سوفیه

4.94°C

(ابری)
فشار هوا 1004
رطوبت 91 %
سرعت باد 3.54 m/s
جمعه ۳۱ مقداری ابری

3.84°C

2.21°C

شنبه ۰۱ ابری

7.84°C

6.43°C

شنبه ۰۱ ابری

10.68°C

9.34°C

مسکو

US,Moscow
مسکو

12.15°C

(باران کم)
فشار هوا 1014
رطوبت 75 %
سرعت باد 3.3 m/s
جمعه ۳۱ باران کم

5.31°C

4.01°C

شنبه ۰۱ باران کم

8.07°C

5.09°C

شنبه ۰۱ ابری

8.24°C

5.61°C

لندن

US,London
لندن

24.88°C

(ابری)
فشار هوا 1015
رطوبت 52 %
سرعت باد 2.16 m/s
جمعه ۳۱ ابری

26.42°C

26.42°C

شنبه ۰۱ ابری

26.55°C

26.55°C

شنبه ۰۱ آسمان صاف

23.16°C

22.94°C